De deelnemers aan de Challenge Haute-Ardenne de Trail zullen instemmen met de 5 voorwaarden van het statuut eco-loper, zoals hieronder beschreven :

Artikel 1 : Respect voor het natuurlijk milieu

Ik respecteer het natuurlijk milieu en de gebruikte gebieden en ben bewust dat dit gedeelde plaatsen zijn, sommigen beschermd gebied. Ik werp geen afval in een natuurlijk gebied.
Ik respecteer de fauna en flora : ik werp geen flessen en geen verpakking van energierepen op de grond en ik roep niet onnodig.
Ik respecteer de signalisatie en het traject in bewoond gebied met communautaire belangen, voor het behoud van het natuurlijk milieu.

IN GEVAL VAN HET NIET-RESPECTEREN VAN DE VOORSCHRIFTEN EN DE WEDSTRIJDZONES, BEHOUDT HET ORGANISATORISCH COMITE ZICH HET RECHT VOOR OM EEN DEELNEMER TE DISKWALIFICEREN OF STRAFPUNTEN TOE TE KENNEN.

Artikel 2 : Sociale- en solidariteitsverbondenheid

Ik respecteer de andere deelnemers, de vrijwilligers van de organisatie en in het algemeen alle andere personen waarmee ik in aanraking kom tijdens de proef. Ik neem deel aan de inspanningen die geleverd worden door de organisatie voor een duurzame ontwikkeling van het evenement. Ik handel in medeweten.

Artikel 3 : Afvalbeheer

Ik verminder mijn afval door te kiezen voor producten met minder verpakking, voor mijn maaltijden, pic-nic en ander wedstrijdvoedsel. Ik sorteer mijn afval en gebruik de vuilbakken ter beschikking gesteld door de organisatie, op de bevoorradingsplaatsen en op de start- en aankomstzones. Zo maak ik het werk van de vrijwilligers gemakkelijker. Zonodig, neem ik bepaald afval terug mee voor een aangepaste sortering op een andere plaats.

Artikel 4 : Strijd tegen de klimaatsveranderingen

Om naar het evenement te komen geef ik de voorkeur aan samenrijden, openbaar vervoer en trein.

Artikel 5 : Sportief gedrag

Mijn gedrag is fair-play, verantwoordelijk en duurzaam : ik gebruik geen verboden middelen die mijn fysieke of mentale capaciteiten artificieel zouden wijzigen tijdens de proef.

Ik verbind me ertoe het evenement te beleven met respect voor de ethische en morele principes die de waarden inhouden van de sport en de samenleving alsook in respect van de ander in het kader van zijn/haar beroep, sport en passie.