Artikel n°1 : nuttige afspraken

Een nuttige afspraak wordt gemaakt tijdens het verkennen van de omloop (schoonmaken van de wegen en opstarten van het sensibiliseren van de deelnemers).

Artikel n°2 : respect voor het terrein

Selectief sorteren van afval tijdens het evenement : De organisatie voorziet vuilbakken met sorteermogelijkheden op de bevoorrading- en ontvangstpunten.
Gebruik van signalisatie in respect van de omgeving : « propere » signalisatie : houten panelen voor de omloop, jaarlijks herbruikbaar, niets wordt achtergelaten in de natuur + linten worden
Geen enkel gemotoriseerd voertuig zal op de omloop toegelaten worden, buiten organisatorische behoeften (hulpdiensten, veiligheid…)

Artikel n°3 : de deelnemers sensibiliseren voor een eco-sportief gedrag

Een statuut Eco-hardloper wordt opgemaakt. Elke loper zal dit statuut aanvaarden op het ogenblik van zijn inschrijving.
Bij de start van de wedstrijd wordt een bericht gegeven om de deelnemers aan te moedigen geen afval in de natuur te gooien.
In het wedstrijdreglement wordt opgenomen dat het gooien van afval in de natuur aanleiding kan geven tot sancties én de diskwalificatie van de deelnemer.

Artikel n°4 : de wegen blijven proper na D Day

Een team passeert na de lopers voor hun veiligheid en als er afval aanwezig is, wordt deze door dit team opgeraapt. De « Trailers van de Haute Ardenne” engageren zich om, het ganse jaar door, de afval op te rapen in de natuur tijdens hun wekelijkse uitstappen.

Artikel 5 : Belangrijke details

  • Online inschrijvingen op de website worden aangeraden alsook de communicatie via e-mail. Dit om papier prints te vermijden.
  • Het maximum aantal deelnemers voor het geheel van de verschillende omlopen wordt bepaald op 600.
  • Aanmoedigen om samen te rijden om naar de startplaats te komen
  • Gewetensvolle deelname : Elkeen is vrij om het bedrag te geven naar waarde voor hetgeen hij zal meemaken en voor hetgeen hij zal steunen.
  • Lokale drank en aangeboden loten voor de podiumplaatsen zijn afkomstig uit de bio of lokale landbouw.
  • Verplichting voor elke « trailer » om voorkeur te geven aan herbruikbare bekers aan de bevoorradingen van de wedstrijd.
  • Een contract wordt opgemaakt tussen de organisatie en de eigenaars van de gebruikte zones.